Aktualności

Mityng Kwalifikacyjny do imprez mistrzowskich Słubice 2021

maj 2, 2021

REGULAMIN
MITYNGU KWALIFIKACYJNEGO DO IMPREZ MISTRZOWSKICH
Organizator:
Lubuski Związek Lekkiej Atletyki,
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ Słubice
Termin i miejsce: 9 maja 2021r. ( niedziela ), Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, ul. Sportowa 1. Godzina – 14.15
Konkurencje:
KOBIETY: 100m, 300m, 400m, 600m, 1000m, 80m ppł, 100m ppł, 400m ppł, w dal, wzwyż,
trójskok tyczka, kula, dysk, młot, oszczep
MĘŻCZYŹNI: 100m, 300m, 400m, 600m, 1000m, 110m ppł, w dal, wzwyż, tyczka, kula, dysk,
młot, oszczep
Uczestnictwo: Zawodnicy z licencją oraz aktualnymi badaniami lekarskimi.
Zgłoszenia: Zgłoszenia wyłącznie elektroniczne na stronie Domtel do 6 maja 2021r. do
godz. 20.00.
Pomiar czasu: Elektroniczny pomiar czasu, fotofinish.
Zasady finansowania: Koszty organizacji pokrywa organizator. Opłata startowa 15 zł/
osobo start dla zawodników z województwa lubuskiego, pozostali 25zł/osobo start.
Sprawy organizacyjne:
-każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony zgodnie z Ustawą o
Sporcie, posiadać aktualne badania lekarskie, numer startowy (w przypadku biegów)
zgodny ze zgłoszeniem
-wszystkich zawodników obowiązuje dezynfekcja rąk (każdy zawodnik przed wejściem
na stadion i przed wyjściem dezynfekuje ręce w namiocie sanitarnym) oraz zachowanie
bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki, przygotowania do startu, w trakcie startu i
opuszczania stadionu, w tym czasie nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa
-wszyscy uczestnicy zawodów muszą zachować bezpieczny, ponad 2 metrowy dystans
między uczestnikami, muszą mieć zakryte usta i nos (oprócz zawodników, którzy
startują lub są w trakcie rozgrzewki)
-sędziowie i inne osoby przebywające na płycie stadionu, oprócz zawodników, muszą
mieć zakryte usta i nos
-po każdej próbie w konkurencjach rzutowych sprzęt będzie dezynfekowany przez
sędziego
-po każdej serii w konkurencjach biegowych bloki startowe, linie startu (start niski) będą
dezynfekowane przez sędziego
-na zawodach będzie obowiązywać tylko bramka sanitarna, skąd będą wyprowadzani
bezpiecznym dystansie zawodnicy przez sędziego konkurencji na 10 minut przed
startem w konkurencjach biegowych i 25 minut w konkurencjach technicznych, NIE
MA BRAMKI ZAWODNICZEJ, listy startowe będą wywieszone
-osobami upoważnionymi do wejścia na obiekt zawodów są: obsługa sędziowska,
obsługa zawodów, zawodnicy rozgrywanych konkurencji, trenerzy i zawodnicy nie
startujący przebywają poza obiektem zawodów
-zawodnicy, którzy nie stawia się na bramkę w wyznaczonym czasie nie zostaną
dopuszczeni do startu
-osoby, które nie będą brały udziału w zawodach (trenerzy, zawodnicy oczekujący )
mogą zająć miejsca na trybunach z zakrytymi ustami i nosem zajmując co czwarte
miejsce
-w związku ze stanem epidemii w Polsce organizator nie zapewnia szatni oraz
przebieralni
-Kluby winne są przed startem złożyć organizatorowi w biurze zawodów komplet
podpisanych oświadczeń COVID19 (zawodniczych i trenerskich)
-NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ
WYKLUCZENIEM Z ZAWODÓW
Kontakt: Andrzej Szczesny, tel. 603 223 045.

Adres

Plac Jana Matejki 3, 65-056 Zielona Góra

godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 16:00

Na bieżąco

Subskrybuj