Aktualności

Lubuskie wspiera lekkoatletów.

maj 7, 2021

         Wiecie, że od czterech lat w woj. lubuskim realizowany jest projekt „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” ze środków Marszałka woj. lubuskiego. Zadanie skierowane jest dla dzieci klas I-VIII szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Dziewczęta i chłopcy klas starszych mają zapewniony powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Do tej pory dzięki programowi udało się doposażyć wiele placówek w sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć. Lubuski Związek przez cztery lata był bezpośrednim oferentem programu. Dzięki temu udało się zabezpieczyć zatrudnienie trenerów działających w programie oraz sprzęt sportowy i obsługę administracyjno-księgową na ogólną kwotę: 260.989zł (2017 roku -61 .989 zł, 2018 roku -62.000 zł, 2019 roku -62.000 zł, 2020 roku -75.000 zł ). W tym roku złożyliśmy wniosek w otwartym konkursie, na ogólną kwotę 75.000 zł. Dzięki uzyskanej dotacji planujemy zatrudnić dziesięciu trenerów do pracy z zawodnikami, opłacić obsługę księgową oraz zakupić sprzęt sportowy.

Adres

Plac Jana Matejki 3, 65-056 Zielona Góra

godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 16:00

Na bieżąco

Subskrybuj