Kadra Wojewódzka Młodzika

Od początku działalności Związku przy współpracy z Lubuska Federacją Sportu zawodnicy 14-15 letni szkoleni są w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika.

Ilość osób w Kadrze zatwierdza Lubuska Federacja Sportu na podstawie ilości populacji.  W ostatnich latach było to ok.22-25 osób. W 2020r. – 24 osoby. W tym jeszcze nie jest podane, ale przewidujemy 22 osoby.

Koordynator Wojewódzki (Andrzej Szczesny) powołuje zawodników na podstawie:

  1. Oceny poziomu sportowego w konkurencjach, klasy sportowej, wyniku miejsca w województwie
  2. Tempa wzrostu poziomu sportowego kandydata
  3. Oceny zdobytych punktów przez Klub w MMM w ostatnich trzech latach

Ponadto aby zawodnik mógł zostać powołany do Kadry Wojewódzkiej Młodzików musi posiadać licencję zawodnicza i aktualne badania lekarskie.

Dodatkowo:

Dla Klubów, które wyróżniały się w ilości zdobytych punktów zagwarantować minimum jedno miejsce niezależnie od punktu pierwszego.

Automatycznie w skład Kadry wchodzą zawodnicy z klasą II, a pozostałe miejsca będą przyznawane wg kluczy biorąc pod uwagę punkty 1 do 3. Dwa razy do roku będzie dokonywana weryfikacja Kadry do limitów jakie otrzymamy z Lubuskiej Federacji Sportu.

W zależności od posiadanych środków planujemy dwie akcje obozowe dla wszystkich (zimową i letnią)oraz w miarę możliwości dodatkowo dla najlepszych w okresie wiosennym lub jesienią.

Adres

Plac Jana Matejki 3, 65-056 Zielona Góra

godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 16:00

Na bieżąco

Subskrybuj